ejosefowski portret

Edward Josefowski Urodzony w 1953 roku w Chorzowie.

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach.

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - Wydział Grafiki w Katowicach.

Dyplom w 1978 roku, w Pracowni Projektowania Przestrzennego - u prof. Gerarda Labusa
oraz w Pracowni Grafiki - u prof. Andrzeja Pietscha.

Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową.

Praca pedagogiczna w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach od 1981 roku;

od 1982 roku zastępca dyrektora.

Od 2012 dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.